Blog

Home
Blog

Dużo czasu zabrało przedsiębiorstwom zrozumienie, że pracownicy to nie maszyny. Choć podobnie jak one, ludzie są istotnymi elementami procesu produkcyjnego, to wymagają kompletnie innego traktowania. Te różnice wykorzystuje nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, postrzegające pracowników jako jednostki, których odpowiednie ukształtowanie w decydujący sposób rzutuje na sukces organizacji.

Więcej…

W zarządzaniu zasobami ludzkimi skupiamy się na traktowaniu pracowników jako odrębnej grupy ludzi, których potrzeby powinny być zaspokojone przez pracodawcę. A gdyby spojrzeć na nich z innej strony i przyrównać do klientów i ich poziomów zadowolenia? Jedyną różnicą pomiędzy klientem a pracownikiem jest bowiem to, że pracownik oprócz zadowolenia ze swojej pracy, ma przede wszystkim wykonywać dla nas zadania. Zamiast płacić środkami pieniężnymi, płaci więc swoją pracą.

Więcej…

Kontroling personalny jest odmianą kontrolingu, który służy koordynacji procesów planowania, kontroli oraz informowania w organizacji. W przypadku powiązania z zadaniami personalnymi, zakłada najlepsze wykorzystanie pracowników oraz takie kierowanie ich rozwojem, aby osiągać założone cele biznesowe przedsiębiorstwa. Niezbędna wydaje się więc wiedza działu HR, dotycząca działania organizacji. Czy zastanawiałeś się, co twój dział HR wie o biznesie?

Więcej…


1 2 3 4 5 6 17
Wyszukaj w serwisie:

Partnerzy:

 

 

© Copyright 2012-2013 HRcontrolling.pl | Site by