Archiwum

Home
Artykuły eksperckie

Planowanie zatrudnienia dla zwiększenia wydajności pracy oraz zwiększenie produktywności to kluczowe zadania w kontroli kosztów osobowych przedsiębiorstwa. Controlling personalny pozwala wspomagać te działania.

Read More

O działaniach optymalizacyjnych często słyszymy w czasach kryzysu. Wówczas najczęściej są one postrzegane, jako działania zmierzające głównie do zmniejszenie kosztów wobec zmniejszających się przychodów. Jednak optymalizacja winna być procesem ciągłego poszukiwania najlepszego, czy raczej optymalnego, rozwiązania problemu. Zwykle jest związana z wieloma kryteriami, które wzajemnie się przenikają i mają na siebie wpływ.

Read More

W dzisiejszych czasach odchodzi się już od postrzegania personelu wyłącznie jako źródło kosztów. Przeciwnie, pracownicy traktowani są, jako istotny składnik aktywów przedsiębiorstwa i źródło konkurencyjności organizacji. Dlatego też strategia personalna jest jedną z istotnych części strategii całej firmy, a controlling personalny służy weryfikacji założonych celów w tym obszarze.

Read More


Wyszukaj w serwisie:

Partnerzy:

 

 

© Copyright 2012-2013 HRcontrolling.pl | Site by