O portalu: Kim jesteśmy i dla kogo?

Home
O portalu

O portalu HR controlling.pl

Portal powstał z myślą o uporządkowaniu wiedzy na temat zagadnień związanych z budową i realizacją strategii HR w przedsiębiorstwach, a przez to istotną zmianę w postrzeganiu zagadnień kadrowych w biznesie.

Wychodzimy z założenia, że controlling pozwalający na umiejętne planowanie, realizację, koordynację i analizę procesów biznesowych stanowi kluczowe narzędzie, jakie posłużyć może menedżerom do zarządzania. Dzieje się to już z pewnością w obszarze controllingu finansowego. Sfera ta od dawna dysponuje pulą szeroko funkcjonalnych narzędzi.

Uważamy, że aspekty zarządzania personelem i przełożenie pracy ludzi na cele biznesu stanowić będzie kluczowy element wdrożeń w nadchodzących latach.

Wiemy o tym, że możliwe jest skuteczne przeprowadzenie takiego procesu w oparciu o sprawdzone i najlepsze narzędzia. Tutaj napiszemy jak.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy licznym zespołem doświadczonych konsultantów świadczących usługi doradcze w zakresie zarządzania oraz wykorzystania nowych technologii.

Braliśmy udział w wielu złożonych projektach. Wykorzystujemy najlepsze praktyki zgromadzone przez nas oraz przez współpracujących z nami Partnerów na świecie. Technologie, jakie implementujemy w organizacjach naszych klientów są uznane za najlepsze przez niezależnych ekspertów.

Naszym celem jest wsparcie wprowadzania trwałych, pozytywnych zmian w przedsiębiorstwach i uczestniczenie w ich niepowstrzymanym rozwoju poprzez efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dla kogo?

Zapraszamy do udziału w tworzeniu przestrzeni portalu każdego, kto profesjonalnie zajmuje się pracą ludzi.

Począwszy od badań i analiz, pracy naukowej, konsultingu biznesowego i technologicznego, programowania aż po wszelkie aspekty zarządzania procesami kadrowymi po stronie biznesu tj. zarządzania talentami, rekrutacją, rozwojem i szkoleniami, planowaniem sukcesji, zarządzania poprzez cele, menedżerów liniowych zainteresowanych poprawą pracy swojego zespołu, menedżerów HR jak i samych pracowników poszukujących rozwiązań służących poprawie komunikacji pomiędzy nimi a pracodawcą.

© Copyright 2012-2013 HRcontrolling.pl | Site by