Rozwiązania: narzędzia wspierające controlling personalny

Home
Rozwiązania
rozwiazania-raas

Reporting as a Service (RaaS)

Usługa Reporting as a Service (RaaS) jest usługą polegającą na przetworzeniu niesformatowanych danych dostarczonych przez klienta na dane w postaci wskaźników efektywności, raportów, wykresów, kokpitów menedżerskich oraz innych kokpitów specyficznych dla firmy.

W przypadku przygotowywania bardziej złożonych danych nie są tworzone jedynie wskaźniki efektywności, ale wizualizowane są również wzajemne zależności. Wymagania w zakresie raportów uzgodnione z klientami RaaS są udostępniane w zdefiniowanych odstępach czasu (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie, ad-hoc) za pomocą bezpośredniego dostępu poprzez przeglądarkę do systemów dostawcy RaaS.

Przeprowadzone wcześniej badanie kompetencji może w prosty sposób zostać wyraportowane za pomocą narzędzia RaaS.

Więcej
rozwiazania-sf

SuccessFactors BizX

BizX Suite buduje funkcjonalne połączenia pomiędzy strategią HR i strategią biznesową przedsiębiorstwa.

BizX Suite pozwala osiągać prawdziwe cele biznesowe przez zapewnienie dopasowania do potrzeb organizacyjnych, optymalizację ludzkiej wydajności i budowanie przewag konkurencyjnych dzięki pełnemu wglądowi w strukturę personelu, jego potencjał oraz rezultaty.

BizX Suite jest rozwiązanie skalowalnym pozwalającym na wspieranie małych i wielkich przedsiębiorstw. Rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw oparte o chmurę, jest w pełni dostępne, łatwe w implementacji i daje szansę na rozwój wykorzystania poszczególnych funkcjonalności w miarę wzrostu organizacji.

Więcej
rozwiazania-thrive

tHRive

Doskonałym rozwiązaniem w ofercie ROC wspomagającym kontrolling personalny jest rozwiązanie tHRive oparte o technologię SAP – WebDynpro ABAP. W szczególności do narzędzi takich należy zaliczyć moduł Zarządzania wydajnością i celami.

To rozwiązanie o krótkim czasie wdrożenia obejmuje kompleksowe, gotowe do użytku przykładowe procesy dotyczące rocznych ocen wyników pracy z uwzględnieniem: informacji zwrotnej 360 stopni, kalibrowanej oceny punktowej, zarządzania celami (MBO), ocen umiejętności i głównej wartości, ocen talentów i rozwoju, integracji z funkcjonalnością przepływu pracy (workflow) i pocztą elektroniczną.

Więcej
rozwiazania-sap

SAP ERP HCM

Doskonałym narzędziem pozwalającym realizować zadania kontrolingu personalnego jest także rozwiązanie SAP ERP HCM. Oprócz standardowych narzędzi takich jak SAP Talent Management czy SAP Performance Management, pozwalających badać i oceniać efektywność pracowników, wyznaczać kierunki działalności i rozwoju pracowników posiada także szereg narzędzi wspierających badanie efektywności wskaźników.

Przy pomocy hurtowni danych zawartej w tym rozwiązaniu oraz technologii Business Objects możliwe jest budowanie dowolnej ilości wskaźników tzw. KPI pozwalających na ocenę potencjału zasobów ludzkich w organizacji.

Firmy posiadające wielu pracowników mogą korzystać z możliwości oferowanych przez e-deklaracje, czyli wysyłkę PITów na Portal Ministerstwa Finansów. Edeklaracje są rozwiązaniem pozwalającym na znaczne zoptymalizowanie procesów związanych z zarządzaniem dokumentami PIT.

Więcej
rozwiazania-er

Easy Reporter

Narzędzie o nazwie Easy Reporter jest aplikacją do generowania raportów łączących dane osobowe, płacowe i czas pracy. Użytkownicy mogą w łatwy sposób zestawić ze sobą i analizować w jednym raporcie: dane podstawowe, wyniki rozliczenia listy płac, rejestr czasu pracy, urlopy, dane logowania i przebiegi księgowe.

Takie połączenie danych podstawowych i transakcyjnych to unikalna cecha dotychczas niespotykana w wykorzystywanych systemach kadrowo-płacowych.

Więcej
© Copyright 2012-2013 HRcontrolling.pl | Site by