Easy Reporter: dla SAP HR i SAP Payroll

Home
Rozwiązania
Easy Reporter

Easy Reporter

Optymalizacja raportowania w module HCM

Narzędzie o nazwie Easy Reporter jest aplikacją do generowania raportów łączących dane osobowe, płacowe i czas pracy. Użytkownicy mogą w łatwy sposób zestawić ze sobą i analizować w jednym raporcie: dane podstawowe, wyniki rozliczenia listy płac, rejestr czasu pracy, urlopy, dane logowania i przebiegi księgowe.

Takie połączenie danych podstawowych i transakcyjnych to unikalna cecha dotychczas niespotykana w wykorzystywanych systemach kadrowo-płacowych.

rozwiazania-er

Łatwość obsługi

Raportowanie w systemie SAP sprawiało do tej pory wiele problemów. Zwykle zajmowało dużo czasu i wiązało się z dodatkowymi kosztami. Codzienność działów HR to mozolne wybieranie danych i przenoszenie ich do Excel’a. Tak zazwyczaj powstają raporty niezbędne dla kierownictwa. Easy Reporter to szybka i tania metoda tworzenia specyficznych raportów kadrowo-płacowych. Powstają one w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na systemie produkcyjnym i są natychmiast gotowe do użycia.

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności i łatwości w obsłudze, korzystanie z tych narzędzi pozwala na oszczędności związane z do tej pory płatnymi konsultacjami, czy też koniecznością posiadania kompetencji programistycznych (SAP ABAP).

Easy Reporter automatyzuje niemal każdy krok tworzenia i dostarczania raportów.
Narzędzie to działa w ramach systemu SAP i pozwala na generowanie raportów potrzebnych w danej chwili, łącząc ze sobą różne obszary danych.

Nieskomplikowana konfiguracja

Nieskomplikowana konfiguracja Easy Reporter’a, zakres dostępnych raportów oraz szybki dostęp do informacji, sprawia, że narzędzie to jest bardzo użytecznym instrumentem dla kierowników personalnych, produkcyjnych i dyrektorów finansowych.

Warto dodać, że pozwala ono na konstruowanie prognoz finansowych, dzięki szacowaniu kosztów wynagrodzeń, nadgodzin, absencji i innych elementów kosztowych, ewidencjonowanych w systemie SAP. To także doskonałe narzędzie wspomagające controlling personalny w firmie.

Dzięki możliwości raportowania dowolnych zawartych w systemie danych, budowaniu formuł obliczeniowych można za jego pomocą kontrolować potencjał pracowniczy w firmie, badań efektywność stosowanych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi chociażby takich jak na przykład rekrutacja, czy kontrolować poziom zatrudnienia.

100 wstępnie zdefiniowanych raportów

Easy Reporter jest aplikacją zatwierdzoną przez firmę SAP AG, jako komplementarna aplikacja do rozwiązań SAP HCM. Dostarcza 100 wstępnie zdefiniowanych raportów bardzo ułatwiających pracę. Pozwala na wszechstronne raportowanie danych kadrowych, struktury organizacyjnej, wyników rozliczania listy płac i rejestru czasu pracy.

Dzięki niemu możliwe jest harmonogramowanie automatycznego generowania raportów wraz z automatycznym ich wysyłaniem pocztą elektroniczną do wielu odbiorców z zachowaniem polityki informacyjnej – czyli dostarczaniem tylko tych informacji, które są dla poszczególnych odbiorców przeznaczone. Jednocześnie zapewnione jest bezpieczeństwo danych – poufne dane płacowe pozostają zawsze w systemie.

Rozwiązanie Easy Reporter przygotowane jest do użycia w procesie implementacji SAP Support Pack (Uzupełnień) pozwalając na łatwą ocenę działania systemu przed i po implementacji.

© Copyright 2012-2013 HRcontrolling.pl | Site by