Reporting as a Service (RaaS): Strategiczny kontroling HCM

Home
Rozwiązania
Reporting as a Service (RaaS)

RaaS™ Reporting As A Service

Raportowanie na żądanie – Nowa jakość w obsłudze SAP HCM

ROC Polska prezentuje po raz pierwszy na polskim rynku najnowszy produkt oparty na technologii SAP. HCM dane sprawozdawcze są analizowane na różnych poziomach i skondensowane w informacje. Każdy raport jest sporządzany w oparciu o pełne i prawdziwe dane z poziomu poniżej. Jeśli, na przykład, wiek pracowników nie jest znany, nie jest możliwe wykonanie analiz i raportów demograficznych.

RAAS ™ oferuje szeroki wybór kompletnych pakietów funkcjonalnych i usług, które zostały opracowane na podstawie doświadczeń własnych ROC.

rozwiazania-raas

Predefiniowane wskaźniki i raporty (HR dashboard)

Nasz gotowy do użycia system wskaźników HCM oparty jest na ponad 10-letnim doświadczeniu. Czytelna, łatwa do przyswojenia informacja oparta na dużej ilości danych jest dostarczana w formie raportów i wykresów.

Kompletny kontroling personalny

RaaS™ dostarcza zarządowi wyższego szczebla szybki, efektywny dostęp do raportowania HCM za rozsądną cenę.

Elastyczne raportowanie

RaaS™ jest elastyczny i może być dostosowany do zmieniających sie potrzeb Twojej firmy.

Opis rozwiązania

Usługa Reporting as a Service (RaaS) jest usługą polegającą na przetworzeniu niesformatowanych danych dostarczonych przez klienta na dane w postaci wskaźników efektywności, raportów, wykresów, kokpitów menedżerskich oraz innych kokpitów specyficznych dla firmy.

W przypadku przygotowywania bardziej złożonych danych nie są tworzone jedynie wskaźniki efektywności, ale wizualizowane są również wzajemne zależności. Wymagania w zakresie raportów uzgodnione z klientami RaaS są udostępniane w zdefiniowanych odstępach czasu (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie, ad-hoc) za pomocą bezpośredniego dostępu poprzez przeglądarkę do systemów dostawcy RaaS.

System Raas został wprowadzony w obszarze HCM (Zarządzanie kadrami) przez ROC w taki sposób, aby środowisko systemowe IT wymagane do przetwarzania danych oraz przygotowywania danych wymagało zaangażowania tylko klienta końcowego. Oznacza to, że klienci RaaS nie muszą tworzyć własnego systemu hurtowni danych. Oznacza to brak kosztów sprzętu, licencji na oprogramowanie oraz kosztów wynagrodzeń dla specjalistów BI.

RaaS został nominowany przez EuroCloud w kategorii „Najlepszy produkt usługi cloud” i dzięki temu
jest to jedno z trzech najlepszych produktów chmurowych w 2011 roku.

Korzystanie z usługi Reporting as a Service opiera się na prostym procesie. Po jednokrotnej konfiguracji wymaganych zawartości raportu, wymaganego formatu i cykli raportowania ROC definiuje:

  • ž  wymagane obiekty danych,
  • ž  format danych,
  • ž  format, cykl oraz czas transferu danych.

Klient dostarcza nam dane zgodnie z uzgodnieniami i wczytuje je do naszego systemu SAP NetWeaver BI poprzez bezpiecznych interfejs WWW. Dostęp do tego interfejsu WWW jest chroniony hasłem.

Zawartość oraz model danych są już wdrożone w systemie SAP NetWeaver BI. Wszystkie procesy techniczne wymagane po wczytaniu danych w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w udostępnionych kontenerach danych (kostkach) są realizowane przez ROC Deutschland GmbH.    Oprócz dostarczonych obiektów danych ROC generuje obiekt informacji dla ID klienta. Ten obiekt informacji zapewnia, że dane są mapowane na odpowiedniego klienta RaaS. Ponadto dostęp do obiektu informacji jest uzależniony od posiadanych uprawnień. Oznacza to, że podczas późniejszej analizy danych każdy klient RaaS otrzymuje tylko analizę i prezentację swoich danych.

raas-proces

Chcę dowiedzieć się więcej o tym rozwiązaniu

Kliknij tutaj

© Copyright 2012-2013 HRcontrolling.pl | Site by