SAP ERP HCM: połączenie funkcjonalności miękkiego i twardego HR

Home
Rozwiązania
SAP ERP HCM

SAP ERP Human Capital Management

Kompleksowe narzędzie łączące funkcjonalności miękkiego i twardego HR

Doskonałym narzędziem pozwalającym realizować zadania kontrolingu personalnego jest także rozwiązanie SAP ERP HCM. Oprócz standardowych narzędzi takich jak SAP Talent Management czy SAP Performance Management, pozwalających badać i oceniać efektywność pracowników, wyznaczać kierunki działalności i rozwoju pracowników posiada także szereg narzędzi wspierających badanie efektywności wskaźników.

Przy pomocy hurtowni danych zawartej w tym rozwiązaniu oraz technologii Business Objects możliwe jest budowanie dowolnej ilości wskaźników tzw. KPI pozwalających na ocenę potencjału zasobów ludzkich w organizacji.

rozwiazania-sap

Kokpity menadżerskie

Istotnym faktem jest, że wskaźniki tworzą tzw. zrównoważoną kartę wyników, której wymiar to wymiar strategiczny. Zawarta jest ona w rozwiązaniu SAP SEM.

Wskaźniki prezentowane są w postaci kokpitów w graficznej formie, co pozwala w łatwy dostępny dla menadżera sposób kontrolować poziom poszczególnych wartości oraz szybko i sprawnie podejmować decyzje, co do dalszego funkcjonowania firmy.

Pakiet aplikacji

Pakiet HR raportów i analityk zawiera 12 aplikacji m.in. Mój Budżet, Stan zatrudnienia, Mój zespół, Nadgodziny i nieobecności, Rekrutacja, E-Learning. W każdym z tych obszarów można uzyskać kilka lub kilkanaście wskaźników pozwalających na obserwację sytuacji firmy.

Perspektywy

Klasyczna definicja zrównoważonej karty wyników obejmuje cztery perspektywy, na której sukces przedsiębiorstwa jest oparty. Są to: perspektywa finansowa, perspektywa klienta, perspektywa procesu oraz perspektywa innowacji, uczenia się i rozwoju.

Dla każdej z perspektyw są identyfikowane cele strategiczne, które są krytyczne dla sukcesu przedsiębiorstw, takie jak wartości akcji lub dochodów. Stopień, w jakim cele zostały osiągnięte jest mierzony za pomocą wskaźników KPI (Key Performance Indicators).

Obszary biznesowe

Rozwiązania on premise firmy SAP obejmują takie obszary biznesowe jak:

  • zarządzanie organizacją
  • administracja kadrami
  • zarządzanie czasem pracy
  • rozliczanie listy płac
  • rekrutacja
  • rozwój pracowników
  • zarządzanie szkoleniami
  • e-rekrutacja
  • strategiczny HR
  • SAP Learning Solution

Oferowany w Polsce system obejmuje pełen zakres narzędzi do zarządzania kapitałem ludzkim i jest w 100% zgodny z wymogami polskiego prawa.

Satysfakcja i motywacja pracowników

Nowym aspektem tego podejścia jest to, że, oprócz zdefiniowanych celów finansowych zostały zdefiniowane także miękkie czynniki, takie jak dostępność kluczowych umiejętności oraz satysfakcja i motywacja pracowników.

Cele strategiczne są wyświetlane w postaci tzw. łańcucha efektów. Jest to jeden z poglądów w ramach zrównoważonej karty wyników. Każdy cel należy do perspektywy i do strategii oraz relacji między poszczególnymi celami. Każdy cel posiada inicjatywy i działania z nią powiązane. Inicjatywy są sposobami za pomocą, których cel może zostać osiągnięty.

Działania powiązane są ze wskaźnikami (KPI), które mogą być używane do monitorowania, czy dany cel jest osiągnięty.

Integracja z SAP SEM

Każdy element karty wyników ma właściciela, określony czas trwania i prawdopodobnie również budżet. Połączenie celów strategicznych z celami indywidualnymi pracowników zapewnia integrację SAP ERP z SAP SEM.

Integracja SAP SEM i SAP HR pozwala na transfer wyników wydajności z matrycy SEM do indywidualnych ocen pracowniczych w SAP HCM. Opisy z matrycy wyświetlane są na arkuszu oceny, dostarczając bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych celów.

Oceny pracownicze

Wyniki oceny (zatwierdzone) mogą być wykorzystywane do ustawienia zróżnicowanych kompensacji (na podstawie wyników pełnej oceny, grupa kryteriów, lub pojedynczych kryteriów).

Jeżeli ocena zawiera kwalifikacje, wyniki oceny mogą być zapisywane do profilu kwalifikacji pracownika (nowe kwalifikacje i/lub nowe umiejętności kwalifikacje).

W ten sposób można kontrolować na ile zadania wykonywane przez poszczególnych pracowników sa zgodne z oczekiwaniami firmy i realizacją jej strategii, co wiąże się bezpośrednio z zagadnieniami kontrolingu personalnego.

Chcę dowiedzieć się więcej o tym rozwiązaniu

Kliknij tutaj

© Copyright 2012-2013 HRcontrolling.pl | Site by