tHRive: pakiet wspomagający użyteczność SAP HCM

Home
Rozwiązania
tHRive

tHRive

Pakiet wspomagający użyteczność SAP HCM

Doskonałym rozwiązaniem w ofercie ROC wspomagającym kontrolling personalny jest rozwiązanie tHRive oparte o technologię SAP – WebDynpro ABAP. W szczególności do narzędzi takich należy zaliczyć moduł Zarządzania wydajnością i celami.

Synchronizacja celów pracowników ze strategią organizacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności poszczególnych osób i całego zespołu to sensowne rozwiązanie. Często jednak organizacje mają problem z wdrożeniem efektywnych aplikacji w zakresie zarządzania wydajnością i celami.

rozwiazania-thrive

Zarządzanie wydajnością i celami

Ze względu na to, że zarządzanie wydajnością wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, krytycznym czynnikiem staje się użyteczność. Aplikacja Zarządzanie wydajnością i celami tHRive umożliwia klientom SAP szybkie i łatwe wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania wydajnością dzięki wykorzystaniu możliwości dostosowania elastycznej funkcjonalności przetwarzania ocen.

Oparte są one na szablonach firmy SAP i wykorzystują najnowsze technologie SAP Webdynpro w celu umożliwienia pracownikom interakcji za pośrednictwem zoptymalizowanego interfejsu użytkownika. Interfejs oparty jest o rozwiązania dostępne przez przeglądarkę internetową o wysokim stopniu użyteczności (technologia firmy trzeciej ani dodatki plug-in nie są wymagane).

Rozwiązanie Najlepszej Praktyki (Best Practice Solution), które opracowaliśmy razem ze spółką SAP i które zostało do tej pory wdrożone przez ponad stu klientów, stanowi fundament tHRive – naszego najnowszego Pakietu rozwiązań SAP HCM.

Narzędzia wspierające twój HR

Rozwiązanie tHRive, o krótkim czasie wdrożenia obejmuje kompleksowe, gotowe do użytku przykładowe procesy dotyczące rocznych ocen wyników pracy z uwzględnieniem: informacji zwrotnej 360 stopni, kalibrowanej oceny punktowej, zarządzania celami (MBO), ocen umiejętności i głównej wartości, ocen talentów i rozwoju, integracji z funkcjonalnością przepływu pracy (workflow) i pocztą elektroniczną.

Wszystkie te narzędzia pozwalają na kontrolowanie celów indywidualnych pracowników z celami strategicznymi, badanie potencjału społecznego firmy, posiadanych kwalifikacji pod kątem obecnych i przewidywanych zadań, dopasowania personelu do potrzeb firmy co stanowi istotny element controllingu personalnego w firmie.

© Copyright 2012-2013 HRcontrolling.pl | Site by